Cách tải dữ liệu lên Google Drive mới nhất 2019

  1. Tải tệp lên Drive: Bạn có thể tải lên, xem, chia sẻ và chỉnh sửa các tệp bằng Google Drive. Khi bạn tải tệp lên Google Drive, nó sẽ chiếm dung lượng trong Ổ của bạn, ngay cả khi bạn tải lên thư mục do người khác sở hữu.
Cách tải dữ liệu lên Google Drive mới nhất 2019 1

2. Các loại tập tin
Các tài liệu
Hình ảnh
Âm thanh
Video
Máy tính AndroidiPhone & iPad
Tải lên và xem tập tin
Trên máy tính của bạn, bạn có thể tải lên từ drive.google.com hoặc máy tính để bàn của bạn. Bạn có thể tải tập tin vào các thư mục riêng tư hoặc chia sẻ.

Cách tải dữ liệu lên Google Drive mới nhất 2019 2

3. Trên máy tính của bạn, hãy truy cập drive.google.com.
Ở trên cùng bên trái, nhấp vào Tải lên tệp mới.
Chọn tập tin bạn muốn tải lên.
Kéo tệp vào Google Drive
Trên máy tính của bạn, hãy truy cập drive.google.com.
Mở hoặc tạo một thư mục.
Để tải lên tệp và thư mục, hãy kéo chúng vào thư mục Google Drive.
Sử dụng Sao lưu & Đồng bộ hóa
Cài đặt ứng dụng trên máy tính của bạn.
Trên máy tính của bạn, bạn sẽ thấy một thư mục có tên ‘Google Drive.’
Kéo tập tin hoặc thư mục vào thư mục đó. Họ sẽ tải lên Drive và bạn sẽ thấy chúng trên drive.google.com.
Chuyển đổi tài liệu sang định dạng của Google
Nếu bạn muốn tải lên các tệp như tài liệu Microsoft Word, bạn có thể thay đổi cài đặt để chuyển đổi tệp.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi cài đặt Google Drive từ máy tính của mình.

Cách tải dữ liệu lên Google Drive mới nhất 2019 3

4. Sử dụng máy tính, truy cập drive.google.com/drive/sinstall.


Bên cạnh ‘Chuyển đổi tải lên’, chọn hộp.
Tải lên các tệp có cùng tên
Nếu bạn tải lên một tệp có cùng tên, Google Drive sẽ tải lên tệp dưới dạng bản sửa đổi của tệp đã có trong Google Drive.

5. Để giữ cả hai tệp

Trên máy tính của bạn, hãy truy cập drive.google.com.
Tải lên một tài liệu.
Nhấp vào Giữ dưới dạng tệp riêng biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *